Bouwkundige keuring voor koopzekerheid

Bij de aanschaf van een woning komt veel kijken. Naast de financiering is de bouwkundige staat van de woning erg belangrijk. Gebreken die klein lijken kunnen grote (financiële) gevolgen hebben. Een bouwkundige keuring kan veel problemen voorkomen. Naast het direct noodzakelijk onderhoud krijgt u van onze bouwkundige inspecteur ook adviezen voor zaken die op termijn eraan zitten te komen. Ons dienstenpakket omvat bouwkundig advies, bouwkundige keuringen, oplevering woning, opleveringskeuringen, beheer en onderhoud, bouwmanagement bij verbouwingen en Kopersbegeleiding. Specialist bouwkundige keuring.

Onze specialiteit: bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring voorkomt onverwachte tegenvallers bij de aankoop van een woning. Bij deze keuring inspecteren wij de woning van dak tot onder de begane vloer. Hierbij wordt elk onderdeel van de woning beoordeeld in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze. Wij onderscheiden ons door de snelle en flexibele service richting onze opdrachtgever. Na opdracht ontvangt u van ons binnen 5 werkdagen een schriftelijke gedegen bouwkundige rapportage. Zie . Eventueel krijgt u naast het onderhoud tijdens de bouwkundige inspectie ook aanvullende adviezen ten aanzien van eventuele verbouwingen.

Bouwkundige keuring en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In sommige gevallen zal uw hypotheekverstrekker een bouwkundig NHG rapport willen hebben. Onze bouwkundige rapportage voldoet aan de criteria van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vrijwel alle financiële instellingen accepteren onze bouwkundige rapporten. Wij verrichten de bouwkundige keuringen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Tijdens de bouwkundige keuring word de woning op de volgende onderdelen beoordeeld en visueel geïnspecteerd op:

  • Eventuele problematiek ten aanzien van de fundering en/of vochtproblemen
  • Keuring van de kruipruimte, begane grondvloer, zwam/insecten, kwaaitaalvloeren
  • bouwkundige staat van de dakconstructie, dakafwerking, schoorstenen
  • Riolering, dakgoten en hemelwaterafvoeren
  • Het functioneren van de CV-installatie, elektrische installatie en het signaleren van onveilige situaties
  • bouwkundige staat van gevels, beton- en staalconstructies
  • Buitenkozijnen, buitenschilderwerk en kitwerk
  • Badkamer / toilet en tegelwerk

Bovenstaande onderdelen worden door onze bouwkundige adviseurs beoordeeld en gewaardeerd. Het bouwkundig rapport bevat kosten die direct noodzakelijke zijn of op termijn eraan zitten te komen. Zo voorkomt u (ook op termijn) vervelende verrassingen. Tarieven van de bouwkundige keuring vindt u hier.

Wilt u direct opdracht verstekken voor een bouwkundige keuring, ga dan naar het Opdrachtformulier bouwkundige keuring. Mocht u nog vragen hebben of een prijsopgave willen opvragen, neem dan telefonisch contact op met ingenieur Arjan de Wit, tel. 050-3118118.